De nieuwe cursussen starten
in januari en in september

In januari start de cursus van 14 lessen durende tot eind
mei. De cursus van september zal 11 lessen bevatten dit in
verband met de vele feestdagen. Aan het einde van de
cursus zijn twee reserve lessen gepland om eventuele
uitgevallen lessen in te halen. Houdt hier rekening mee bij het
maken van afspraken. Tijdens de schoolvakanties komen de
lessen te vervallen.

Lestijden en lesdagen

Op dinsdag, woensdag en vrijdag wordt de cursus gegeven.
Er zijn twee groepen op een ochtend. De eerste start om
9.30 uur; de tweede start 10.30 uur. De muzieklessen duren
circa 30 minuten. De extra tijd is om na afloop nog even na
te praten en eventueel iets te drinken. Reken zo een 45
minuten in totaal. (De extra 15 minuten zijn voor mij om de
spullen voor de volgende groep klaar te zetten.)