Mijn naam is Monika Smit en zingen is mijn lust en mijn leven.
Sinds mijn 6de levensjaar ben ik met hart en ziel aan het
zingen. Eerst bij wijlen Hans de Jong in zijn kinderkoor
"De Damrakkertjes", later bij diverse privé zangdocentes
en uiteindelijk studeer ik via vele omwegen Jazz zang aan
het Amsterdams conservatorium. Na 4 jaar zang studeren ben ik in september 2003 overgestapt op de MOS-opleiding
(opleiding tot Muziek Op Schoot docent) en ben ik gestart
met lesgeven aan twee kleine groepen.

Zingen is heerlijk en dat wil ik graag een ieder meegeven.
Voor mij is zingen een perfecte manier om met emotie om te
gaan en dat zie ik ook vaak terug bij de kinderen. Het leuke
daarbij is ook dat het niet uitmaakt hoe mooi (of niet) je
zingt! Over het algemeen vinden de kinderen het heerlijk om
bijvoorbeeld met een liedje getroost te worden. Mijn ervaring
is dat dat zelfs beter werkt dan het geven van een snoepje. Nu met mijn MOS-diploma opzak ben ik zes ochtenden per
week aan het lesgeven aan de allerkleinsten van de wereld.
Twee ochtenden voor een kinderendagverblijf, één voor de
muziekschool Amsterdam en drie ochtenden in eigen beheer.